Bloggið

Ný persónuverndarlög

Framan af ári hefur mikil umræða farið fram um ný persónuverndarlög og breytingar sem þurfa að verða á verklagi og geymslu gagna sem innihalda persónugreinanleg gögn. Í nýju kannanakerfi hefur verið sett upp tól sem auðveldar það að eyða út gögnum sem talist geta persónugreinanleg. Niðu

Verklagsreglur ASÍ

Á síðasta ári samþykkti ASÍ reglugerð um alsherjaratkvæðagreiðslur og settar upp leiðbeinandi verklagsreglur um framkvæmd rafrænna atkvæðagreiðsla.

Outcome kannanir hafa á liðnum árum aðstoðað nokkur félög innan ASÍ við framkvæmd rafrænna kosninga og því mikilvægt að uppfylla öll meg

Þróun kannanakerfis gengur vel

Þróun á nýrri útgáfu af kannanakerfinu gengur vel. Ákveðið var fyrir rúmum 2 árum að vinna nýtt kerfi alveg frá grunni í stað þess að byggja á eldra kerfi. Það er komið til ára sinna og því fæst meira og betra svigrúm til uppbyggingar og aðlögunar með þessari nálgun. Enn stendur það fyrir

Rafrænar kosningar þurfa ekki að vera miklar að umfangi

Rafrænar kosningar hafa verið áberandi þegar fjallað er um kjarasamninga en nú orðið er það frekar reglan að þegar kosið er um verkfallsaðgerðir eða kjarasamninga beita menn rafrænum kosningum því það er einfaldara og ódýrara. Rafrænar kosningar geta vel hentað við önnur tækifæri t.d. þegar

Röðunarval reyndist vel í rafrænu kjöri á formanni

Í fyrsta skiptið sem aðferð færanlegs atkvæðis (Single Transferable Vote aðferð) var beitt í rafrænu formannskjöri tókst vel til. Aðferðin hefur marga kosti og færa má rök fyrir því að lýðræðið njóti sín betur með þeirr aðferð en hefðbundnum kosningaaðferðum. Hér er að finn

Auðkenning með Íslykli reynist vel

Nýting Íslykils við innskráningu í rafrænum kosningum.

Einstaklingar sem fengið hafa kennitölu eru skráðir inn í Íslykilskerfi Þjóðskrár. Því er hægt með einföldum hætti og án kostnaðar að kalla eftir Íslykli sem nýtist viðkomandi til innskráningar þar sem Í

Ánægja viðskiptavina - Kannanir

Það ætti að vera nokkuð augljóst að fyrirtæki og þjónustuaðilar leggi sig fram um að hafa viðskiptavini sína ánægða. Ánægjan leiðir af sér endurtekin og aukin viðskipti ásamt því að ánægðir viðskiptavinir segja öðrum frá reynslu sinni og eru oft tilbúnir til að greiða hærra verð til sölu

Þorkell Helgason ber saman kjör forseta og borgarstjóra

Þorkell Helgason skrifaði áhugaverða grein í aðdraganda forsetakosninga. Þar ber hann saman aðferðir við kjör forseta Íslands og borgarstjóra Lundúnaborgar.

Aðferðin við val á forseta Íslands er einföld - Kjósendur merkja við eitt nafn á kjörseðli og sá sem flest atkvæði hlýtur er r

Rafrænt formannskjör Samfylkingarinnar

Um mánaðarmótin maí - júní fór fram rafræn kosning formanns Samfylkingarinnar. Að þessu sinni voru fjórir í kjöri og óhefðbundinni aðferð var beitt í þessu kjöri. Í stað þess að velja einn mann á lista gat kjósandinn valið 1 eða fleiri frambjóðendur og raðað þeim í þeirri röð sem hann tald

Auðkenning með Íslykli

Í bæði könnunum og kosningum hafa Outcome kannanir boðið upp á nokkrar leiðir til auðkenningar. Í hefðbundnum tölvupóstkönnunum er netfang sem skráð er á viðkomandi látið nægja sem auðkenning. Svo lengi sem póstlistar eru nokkuð öruggir berast gögn réttum aðila og kerfið tryggir að aðeins